Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Instrukcja użytkowania systemu BIP


Biuletyn Informacji Publicznej to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.


1. Opis stałych pozycji Biuletynu w górnej części

 • Kliknięcie w logo BIP umożliwia przejście do strony głównej BIP prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Nad opisanym w pkt. 1.1 logo umieszczona jest aktualna data oraz nazwa dnia tygodnia.
 • Na prawo od daty umieszczony jest adres strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który jest jednocześnie linkiem.
  Poniżej linku opisanego w pkt. 1.3 znajduje się herb Województwa Lubelskiego, który jest jednocześnie linkiem, umożliwiającym powrót na stronę główną Biuletynu.
  W prawym górnym rogu Biuletynu umieszczono trzy linki:
 1. Strona domowa – umożliwia przejście do strony głównej systemu BIP.
 2. Kontakt – wyświetla formularz kontaktowy, za pomocą którego można przesłać wiadomość do redakcji Biuletynu.
 3. Niepełnosprawni – wyświetla informacje dla osób niepełnosprawnych.

 • Pod linkami opisanymi w punkcie 1.5 umieszczono trzy kolejne linki:
 1. Ostatnio dodane – wyświetla, linki do informacji ostatnio umieszczonych w Biuletynie.
 2. Ostatnio zaktualizowane – wyświetla linki do ostatnio zaktualizowanych informacji w Biuletynie oraz umożliwia wyszukiwanie dokumentów aktualizowanych w określonym czasie.
 3. Najczęściej oglądane – wyświetla statystyki informujące o ilości odwiedzin (wyświetleń) danych dokumentów. Statystyki mogą być wyświetlane dla określonego przedziału czasowego.
 • Po prawej stronie Biuletynu umieszczony jest moduł wyszukiwania. Po wpisaniu w polu tekstowym szukanej frazy, słowa lub słów kluczowych oraz przyciśnięciu ikonki obrazującej lupę lub naciśnięciu na klawiaturze klawisza ENTER, następuje wyświetlenie linków do dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania. Ponadto po kliknięciu w ikonkę przedstawiającą trybik istnieje możliwość tzw. szukania zaawansowanego.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Dzięki ikonom umieszczonym na każdej stronie możliwa jest zmiana wielkości czcionki (trzy ikonki z symbolem T w różnej wielkości) oraz zmiana kontrastu (symbol oka).
 • Po lewej stronie Biuletynu umieszczona została tzw. ścieżka powrotu, wyświetla ona w postaci kolejnych linków miejsce, w którym aktualnie znajduje się osoba przeglądająca Biuletyn.

 

2. Opis stałych pozycji BIP w dolnej części

 • Strona domowa – patrz punkt 1.5.1.
 • Kontakt – patrz punkt 1.5.2.
 • Instrukcja użytkowania BIP – wyświetla niniejszą instrukcję.
 • Wysoki kontrast – patrz punkt 1.8.
 • Informacje dla niepełnosprawnych – patrz punkt 1.5.3.


3. Przeglądanie informacji

 • Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony Biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Po wybraniu odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyświetlany jest spis dokumentów w środkowej części strony. Każdy dokument posiada tytuł, który jest linkiem. Po najechaniu i kliknięciu lewym przyciskiem na tytule wybranego dokumentu otwiera się jego zawartość będąca docelową informacją.
 • W każdym dziale znajduje się moduł wyszukiwania, który przeszukuje jego zawartość.
 • Istnieje możliwość wydrukowania aktualnie wyświetlanej informacji poprzez kliknięcie na ikonę drukarki umieszczonej w górnej części Biuletynu.
 • Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w Biuletynie, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną określającą:
 1. tożsamość osoby, która odpowiada za powstanie informacji,
 2. tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu,
 3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w Biuletynie,
 4. dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
 5. rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w Biuletynie.

4. Informacje o Biuletynie – opis stałych pozycji BIP

 • Mapa serwisu – zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym hyperlinkiem do opisywanej pozycji menu.
 • Redakcja Biuletynu – zawiera adres, podstawowe informacje o administratorze głównym oraz osobach upoważnionych do redagowania informacji zawartych w Biuletynie. Element ten posiada wyszukiwarkę, za pomocą której można odszukać poszczególnych redaktorów systemu.
 • Słownik skrótów – zawiera opis skrótów i pojęć używanych w systemie.
 • Historia zmian – zawiera rejestr zmian wykonanych z poziomu panelu administracyjnego Biuletynu. Rejestr zmian wykonywany jest automatycznie przez system. Administrator nie ma wpływu na zapisywane w nim informacje. Aby wyszukać wybrane zmiany za pomocą wyszukiwarki, należy odpowiednio wypełnić pola: typ zdarzenia, imię i nazwisko i/lub data od, data do. Wynik zostanie wyświetlony automatycznie po wypełnieniu wybranych pól.
 • Statystyka odwiedzin – zawartość tej zakładki wyświetla statystykę odwiedzin Biuletynu z uwzględnieniem wszystkich podstron. Zawarte w statystyce odwiedzin informacje rejestrowane są automatycznie przez Biuletyn. Zestawienie wyświetlane jest w postaci ilości odsłon oraz stosunku procentowego ilości odwiedzin danej zakładki w stosunku do całości serwisu. Domyślny sposób wyświetlania: od największej do najmniejszej ilości.