Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Jednostki Organizacyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Miejska Biblioteka Publiczna
Oświadczenie końcowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Za rok 2018
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Objęcie funkcji dyrektora MBP
Lubartowski Ośrodek Kultury
Za rok 2009
Oświadczenie końcowe
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Szkoła Podstawowa nr 3
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2020 - korekta
Za rok 2019
Oświadczenie końcowe
Za rok 2018
Objęcie stanowiska
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Objęcie stanowiska
Za rok 2014
Oświadczenie końcowe
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Za rok 2006 - korekta
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2008
INFORMACJA o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Za rok 2020
Za rok 2020 - korekta
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Objęcie funkcji dyrektora MOSiR
Stanowisko pracownika - dyrektor
Lubartowski Ośrodek Kultury
Oświadczenie końcowe
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za ROK 2011
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za ROK 2010
INFORMACJA O zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za rok 2019
Za rok 2018
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Przedszkole Miejskie Nr 2
Objęcie stanowiska 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydawanie decyzji administracyjnych
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za rok 2021
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Wygaśnięcie upoważnienia
Objęcie stanowiska
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - kierownik
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - kierownik
Za rok 2010
INFORMACJA o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - kierownik
Za rok 2009
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - kierownik
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Początkowe
Za rok 2021
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Za rok 2018
Za rok 2017
Objęcie stanowiska
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Przedszkole Miejskie Nr 2
Oświadczenie końcowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Objęcie stanowiska
Za rok 2007
Lubartowski Ośrodek Kultury
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Za rok 2020
Przedszkole Miejskie Nr 4
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Za rok 2018
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Objęcie funkcji prezesa PGK
Przedszkole Miejskie Nr 1
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Wydawanie decyzji administracyjnych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Szkoła Podstawowa nr 1
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Objęcie stanowiska
Za rok 2017
Oświadczenie końcowe
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Objęcie stanowiska
Za rok 2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Przedszkole Miejskie Nr 4
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2010
Za rok 2009
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Objęcie stanowiska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Objęcie stanowiska
Za rok 2015
Przedszkole Miejskie Nr 1
Objęcie stanowiska 2022
Objęcie stanowiska 2017
Oświadczenie końcowe 2022
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Przedszkole Miejskie Nr 5
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2007
Za rok 2006
Szkoła Podstawowa nr 4
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Objęcie stanowiska
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Za rok 2007
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Przedszkole Miejskie Nr 2
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
Oświadczenie o działalności gospodarczej
PO dyrektora-2009 r.
Miejska Biblioteka Publiczna
Objęcie stanowiska 2022
Gimnazjum nr 1
Oświadczenie końcowe
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006 - korekta
Za rok 2006
Gimnazjum nr 1
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Objęcie funkcji p.o. dyrektora
Gimnazjum nr 2
Oświadczenie końcowe
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006