Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Jednostki Organizacyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Miejska Biblioteka Publiczna
2022
Oświadczenie końcowe
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Oświadczenie końcowe
2018
Objęcie stanowiska
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Objęcie funkcji dyrektora MBP
2009
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Lubartowski Ośrodek Kultury
2009
Za rok 2009
2009
Oświadczenie końcowe
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Lubartowski Ośrodek Kultury
Oświadczenie początkowe
2022
Za rok 2022
0
Oświadczenie końcowe
Lubartowski Ośrodek Kultury
0
Objęcie stanowiska
Szkoła Podstawowa nr 3
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2020
Za rok 2020 - korekta
2019
Za rok 2019
2018
Oświadczenie końcowe
2018
Objęcie stanowiska
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2014
Objęcie stanowiska
2014
Oświadczenie końcowe
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006 - korekta
2006
Za rok 2006
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2008
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
2008
INFORMACJA o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Szkoła Podstawowa nr 3
2022
Za rok 2022
0
Oświadczenie końcowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
2018
Objęcie stanowiska
2018
Oświadczenie końcowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Objęcie stanowiska
2020
Za rok 2020 - korekta
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
0
Oświadczenie końcowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2012
Objęcie funkcji dyrektora MOSiR
Stanowisko pracownika - dyrektor
Lubartowski Ośrodek Kultury
Oświadczenie końcowe
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za ROK 2011
2010
Za ROK 2010
2010
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
2009
INFORMACJA O zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - dyrektor
2009
Za rok 2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
2018
Oświadczenie końcowe
2018
Objęcie stanowiska
Przedszkole Miejskie Nr 2
Objęcie stanowiska 2022
2022
Za rok 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydawanie decyzji administracyjnych
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2021
Wygaśnięcie upoważnienia
2021
Objęcie stanowiska
2021
Oświadczenie końcowe
2021
Objęcie stanowiska
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - kierownik
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - kierownik
2010
Za rok 2010
2009
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - kierownik
2009
Za rok 2009
2009
INFORMACJA o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - kierownik
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Początkowe 2022
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2017
Objęcie stanowiska
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Objęcie stanowiska
2022
Za rok 2022
2022
Za rok 2022 - korekta
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Przedszkole Miejskie Nr 2
2022
Oświadczenie końcowe
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2008
Oświadczenie o działalności gospodarczej
2008
Objęcie stanowiska
2007
Za rok 2007
Lubartowski Ośrodek Kultury
Objęcie stanowiska
2023
Oświadczenie końcowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
Przedszkole Miejskie Nr 4
Objęcie stanowiska
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
0
Oświadczenie końcowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie końcowe
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Objęcie funkcji prezesa PGK
2011
Za rok 2011
Przedszkole Miejskie Nr 1
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie początkowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2021
Objęcie stanowiska
Przedszkole Miejskie Nr 4
0
Objęcie stanowiska
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Objęcie stanowiska
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Szkoła Podstawowa nr 1
Objęcie stanowiska 2017
Oświadczenie końcowe 2017
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Objęcie stanowiska
2007
Za rok 2007
2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej
0
Objęcie stanowiska
0
Oświadczenie końcowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie końcowe
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Przedszkole Miejskie Nr 4
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2010
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
2009
Za rok 2009
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Objęcie stanowiska
Objęcie stanowiska
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2015
Objęcie stanowiska
Przedszkole Miejskie Nr 1
Oświadczenie końcowe 2022
Objęcie stanowiska 2022
Objęcie stanowiska 2017
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
Przedszkole Miejskie Nr 5
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2021
Oświadczenie końcowe
2021
Objęcie stanowiska
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
Szkoła Podstawowa nr 4
Oświadczenie końcowe 2017
Objęcie stanowiska 2017
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej
2007
Objęcie stanowiska
0
Objęcie stanowiska
0
Oświadczenie końcowe
Przedszkole Miejskie Nr 2
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
Oświadczenie końcowe
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2014
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
2009
PO dyrektora-2009 r.
2009
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Miejska Biblioteka Publiczna
2022
Za rok 2022
0
Objęcie stanowiska 2022
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
0
Objęcie stanowiska
Gimnazjum nr 1
Oświadczenie końcowe
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006
2006
Za rok 2006 - korekta
Gimnazjum nr 1
2012
Za rok 2012
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2013
Objęcie funkcji p.o. dyrektora
0
Oświadczenie końcowe
Gimnazjum nr 2
Oświadczenie końcowe
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - dyrektor
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Za rok 2006