Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Pracownicy Urzędu

Wydział Finansowy
Za rok 2006
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie końcowe
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Za rok 2006
Biuro ds. Rodziny
Za rok 2018
Ustanie stosunku pracy
Za rok 2014
Początkowe
Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień
Za rok 2017
Za rok 2016
Wydział Spraw Społecznych
Za rok 2015
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Cofnięcie wydawania decyzji
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Wydzial Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Wydział Spraw Społecznych
Oświadczenie końcowe - stan na dzień 31.05.2016
Za rok 2015
Biuro ds. Rodziny
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Wydział Finansowy
Początkowe
Za rok 2020
Wydział Finansowy
Początkowe
Za rok 2020
Za rok 2019
Wydział Organizacyjny
Za rok 2018
Cofnięcie wydawania decyzji administracyjnych
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Objęcie stanowiska zastępcy naczelnika
Za rok 2016
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Wygaśnięcie upoważnienia
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006
Wydział Finansowy
Początkowe
Za rok 2020
Za rok 2019
Wydział Finansowy
Oświadczenie końcowe
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Za rok 2012
Wydział Spraw Obywatelskich / arch
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Za rok 2006 - korekta