Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Pracownicy Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Finansowy
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie końcowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Biuro ds. Rodziny
Ustanie stosunku pracy
Za rok 2018
Początkowe
Stanowisko pracownika - Inspektor WSS i Pełnomocnik Burmistrza ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Za rok 2014
Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień
Za rok 2017
Za rok 2016
Wydział Spraw Społecznych
Za rok 2015
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Cofnięcie wydawania decyzji
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Nczelnik
Wydzial Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Spraw Społecznych
Za rok 2015
Oświadczenie końcowe - stan na dzień 31.05.2016
Biuro ds. Rodziny
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Finansowy
Wygaśnięcie upoważnienia- zakończenie zatrudnienia
Za rok 2021
Za rok 2020
Początkowe
Wydział Finansowy
Początkowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Wydział Organizacyjny
Cofnięcie wydawania decyzji administracyjnych
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Objęcie stanowiska zastępcy naczelnika
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Wygaśnięcie upoważnienia
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Finansowy
Początkowe
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Wydział Finansowy
Oświadczenie końcowe
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Nczelnik
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Były naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich / arch
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za rok 2006 - korekta
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału