Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Pracownicy Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Finansowy
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie końcowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Rozwoju Gospodarczego
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Biuro ds. Rodziny
2018
Ustanie stosunku pracy
2018
Za rok 2018
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2014
Początkowe
Stanowisko pracownika - Inspektor WSS i Pełnomocnik Burmistrza ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień
2017
Za rok 2017
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
2018
Cofnięcie wydawania decyzji
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Nczelnik
Wydzial Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2009
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2008
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Biuro ds. Rodziny
2015
Oświadczenie końcowe - stan na dzień 31.05.2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2009
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2008
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Finansowy
2021
Za rok 2021
2021
Wygaśnięcie upoważnienia- zakończenie zatrudnienia
2020
Za rok 2020
2020
Początkowe
Wydział Finansowy
Początkowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Wydział Organizacyjny
2018
Za rok 2018
2018
Cofnięcie wydawania decyzji administracyjnych
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2009
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2008
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2016
Objęcie stanowiska zastępcy naczelnika
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Wygaśnięcie upoważnienia
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Naczelnik
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2009
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2008
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2006
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Wydział Finansowy
Początkowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Wydział Finansowy
Oświadczenie końcowe
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Nczelnik
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
2012
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Były naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich / arch
2011
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2010
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2009
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2008
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2006
Za rok 2006 - korekta
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału