Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Kierownictwo Urzędu

Sekretarz Miasta
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Objęcie stanowiska II
Objęcie stanowiska
Skarbnik Miasta
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Objęcie stanowiska
OŚWIADCZENIE O umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi
Za rok 2007
OŚWIADCZENIE O działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
INFORMACJA O zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego oraz o rozpoczęciu świadczenia przez niego pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego
Burmistrz
Oświadczenie na koniec kadencji
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie na początek kadencji
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Objęcie stanowiska
Za rok 2010
Poprzedni sekretarze
Oświadczenie końcowe
Zastępca Burmistrza
Objęcie stanowiska
Za rok 2020
Za rok 2019
Burmistrz
Za rok 2019 - korekta
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Objęcie stanowiska
Korekta
Poprzedni skarbnicy
Za rok 2006
Sekretarz Miasta
Za rok 2020
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Za rok 2018
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Poprzedni zastępcy burmistrza
Oświadczenie końcowe
Za rok 2018
Zastępca Burmistrza
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Objęcie stanowiska
Poprzedni zastępcy burmistrza
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Poprzedni sekretarze
Oświadczenie końcowe
Za rok 2010
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Poprzedni zastępcy burmistrza
Oświadczenie końcowe
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie końcowe
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Za rok 2018
Poprzedni burmistrze
Oświadczenie końcowe
Za rok 2009
Za rok 2008
Za rok 2008 - korekta
Za rok 2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Objęcie stanowiska