Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Kierownictwo Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Sekretarz Miasta
Oświadczenie końcowe
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - sekretarz
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - sekretarz
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - sekretarz
Objęcie stanowiska II
Stanowisko pracownika - sekretarz
Skarbnik Miasta
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - skarbnik
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - skarbnik
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - skarbnik
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - skarbnik
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - skarbnik
OŚWIADCZENIE O działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - naczelnik
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - naczelnik
INFORMACJA O zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego oraz o rozpoczęciu świadczenia przez niego pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego
Stanowisko pracownika - naczelnik
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - skarbnik
OŚWIADCZENIE O umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi
Stanowisko pracownika - naczelnik
Burmistrz
Oświadczenie na koniec kadencji
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Za rok 2014
Oświadczenie na początek kadencji
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Poprzedni sekretarze
Oświadczenie końcowe
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2002-2007
Zastępca Burmistrza
Objęcie stanowiska
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Burmistrz
Za rok 2019 - korekta
Za rok 2021
Za rok 2021 - korekta
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Objęcie stanowiska
Korekta
Poprzedni skarbnicy
Za rok 2006
Stanowisko pracownika - Skarbnik w latach 2002-2006
Sekretarz Miasta
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Oświadczenie końcowe
Objęcie stanowiska
Za rok 2018
Poprzedni zastępcy burmistrza
Oświadczenie końcowe
Za rok 2018
Zastępca Burmistrza
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Za rok 2012
Stanowisko pracownika - zastępca burmistrza
Za rok 2011
Stanowisko pracownika - zastępca burmistrza
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - zastępca burmistrza
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - zastępca burmistrza
Poprzedni zastępcy burmistrza
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza w latach 2003-2009
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza w latach 2003-2009
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza w latach 2003-2009
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza w latach 2003-2009
Poprzedni sekretarze
Oświadczenie końcowe
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Za rok 2010
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta w latach 2006-2011
Poprzedni zastępcy burmistrza
Oświadczenie końcowe
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza w latach 2002-2006
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie końcowe
Za rok 2019
Objęcie stanowiska
Za rok 2018
Poprzedni burmistrze
Oświadczenie końcowe
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Za rok 2009
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Za rok 2008
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Za rok 2008 - korekta
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010
Objęcie stanowiska
Stanowisko pracownika - Burmistrz w latach 1998-2010