Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Kierownictwo Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Sekretarz Miasta
2018
Oświadczenie końcowe
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Objęcie stanowiska
2010
Objęcie stanowiska II
Skarbnik Miasta
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
Stanowisko pracownika - naczelnik
2007
OŚWIADCZENIE O działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Stanowisko pracownika - naczelnik
2007
OŚWIADCZENIE O umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi
Stanowisko pracownika - naczelnik
2007
INFORMACJA O zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego oraz o rozpoczęciu świadczenia przez niego pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego
Stanowisko pracownika - naczelnik
2007
Objęcie stanowiska
Burmistrz
2018
Oświadczenie na koniec kadencji
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2014
Oświadczenie na początek kadencji
2014
Oświadczenie na koniec kadencji
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2010
Objęcie stanowiska
Sekretarz Miasta
2007
Oświadczenie końcowe
Zastępca Burmistrza
Objęcie stanowiska
2023
Oświadczenie końcowe
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
Burmistrz
Za rok 2019 - korekta
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2021
Za rok 2021 - korekta
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2018
Korekta
2018
Objęcie stanowiska
0
Oświadczenie na koniec kadencji
Skarbnik Miasta
2006
Za rok 2006
Sekretarz Miasta
2022
Za rok 2022
2021
Za rok 2021
2020
Za rok 2020
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2018
Objęcie stanowiska
2018
Oświadczenie końcowe
2018
Objęcie stanowiska
Zastępca Burmistrza
2018
Oświadczenie końcowe
2018
Za rok 2018
2017
Za rok 2017
2016
Za rok 2016
2015
Za rok 2015
2014
Za rok 2014
2013
Za rok 2013
2012
Za rok 2012
2011
Za rok 2011
2010
Za rok 2010
2010
Oświadczenie początkowe
Zastępca Burmistrza
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Za rok 2007
2006
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Sekretarz Miasta
2011
Oświadczenie końcowe
2010
Za rok 2010
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2007
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
2007
Za rok 2007
Zastępca Burmistrza
2006
Oświadczenie końcowe
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie końcowe
2019
Za rok 2019
2018
Za rok 2018
2018
Objęcie stanowiska
Burmistrz
2010
Oświadczenie końcowe
2009
Za rok 2009
2008
Za rok 2008
2008
Za rok 2008 - korekta
2007
Za rok 2007
2006
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
2006
Objęcie stanowiska