Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Urząd Miasta Lubartów - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
Powiat Lubartowski
Telefon
81 855-22-73
81 855-25-86
Fax
81 855-20-16
E-mail

Strona internetowa
NIP
Urząd Miasta Lubartów: 714-10-01-583
Gmina Miasto Lubartów: 714-19-01-186
REGON
Urząd Miasta Lubartów: 000524111
Gmina Miasto Lubartów: 431019388

Opis mapy

Dodatkowe informacje

 

Urząd Miasta Lubartów

godziny pracy
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
kasa 7.30 - 14.30


Organizacja przyjmowania skarg lub wniosków
w Urzędzie Miasta Lubartów


Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta lub upoważnione przez niego osoby odbywa się w Urzędzie Miasta w godzinach

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.00
środa - piątek 7.30 - 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH NUMERACH KONT BANKOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW ZA 2021 ROK.

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW ZAWIADAMIA, ŻE OD 01.01.2021R. W CELU USPRAWNIENIA EWIDENCJI DOKONYWANYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, ŁACZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO DLA KAŻDEGO „PODATNIKA” (WŁAŚCICIELA, POSIADACZA, UŻYTKOWNIKA), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ ZOSTAŁ UTWORZONY W BANKU PKO BP S.A. ODDZIAŁ LUBARTÓW, INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO SŁUŻĄCY DO DOKONYWANIA WPŁAT Z WYŻEJ WYMIENIONYCH TYTUŁÓW.

NA DECYZJI WYMIAROWEJ (NAKAZIE PŁATNICZYM) NA ROK 2021 ZOSTANIE WSKAZANY INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.
___________________________________________________________________________

WPŁATY DOTYCZĄCE: OPŁATY SKARBOWEJ, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, OPŁATY ADIACENCKIEJ, WYNAGRODZENIA ZA UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI POD LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

NALEŻY DOKONYWAĆ BEZGOTÓWKOWO NA NIŻEJ PODANY RACHUNEK:

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

GOTÓWKĄ W KASACH BANKU PKO BANK POLSKI SA
PRZY UL. LUBELSKIEJ 43 W LUBARTOWIE, BEZ DODATKOWYCH PROWIZJI.
___________________________________________________________________________

WPŁAT DEPOZYTÓW, WADIÓW I ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NA RACHUNEK:

96 1020 3147 0000 8402 0102 7978

 -----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
Sprawy z zakresu
Świadczeń wychowaczych 500+ i Dobry Start 300+

realizowane są przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Lipowa 6, 21-100 Lubartów
Infolinia ZUS Lubartów (22) 560 16 00

-----------------------------------------------------------------------------------

 TELEFONY UM Lubartów

 Adresy skrytki odbiorczej e-PUAP:
/UMLubartow/SkrytkaESP
/UMLubartow/ESP

e-PUAP - Pismo ogólne do Urzędu (wymaga podania nazwy: Urząd Miasta Lubartów) 

-----------------------------------------------------------------------------------

Portal  ESESJA

Tomasz Krówczyński - Przewodniczący Rady Miasta Lubartów

dyżur: poniedziałek, godz. 16:00-17:00
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 501 479 385
 
stały kontakt: poprzez Wydział Administracyjno-Organizacyjny (Urząd Miasta)
pok. 206, tel. 81 85-51-060
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Dudziak Robert
Data wytworzenia informacji:
21-04-2023
Osoba wprowadzająca informację:
Dudziak Robert
Dodano do BIP dnia:
21-04-2023 09:53:33