Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035
Data utworzenia
2021-10-18
Opis

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą nr XXX/214/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021- 2035 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021 r. poz. 2255)

Burmistrz Lubartowa

zaprasza

mieszkańców miasta, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035

Wersja papierowa projektu dostępna jest w Urzędzie Miasta Lubartów (w Biurze Obsługi Mieszkańców), w Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz Punkcie Informacji Turystycznej

Uwagi można zgłaszać w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r.,

poprzez:

  • formularz uwag – dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, który można przesłać na adres mailowy: konsultacje@umlubartow.pl, pocztą na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów,
  • formularz uwag on-line (w formacie pdf/doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców
  • formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/ZE3K2v1rgRjkkFN79

Link do spotkania:
https://us05web.zoom.us/j/85060712125?pwd=ZWdTWm5kU0pROGsvbzgrbWRTd0VIdz09

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Karczmarek Kinga
Dodano do BIP dnia: 2021-10-18 15:25:01