Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych uchwałą Nr XXXIX/290/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Data utworzenia
2022-05-13
Opis

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  7 czerwca 2022 roku

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu mogą kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej UM Lubartów (tel. 81 854 46 29, 81 854 46 19) lub e-mailowo na adres: pks@umlubartow.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dudziak Robert
Dodano do BIP dnia: 2022-05-13 14:26:00