Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Data utworzenia
2017-01-13
Opis

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

-       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

-       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06 lutego 2017 roku!

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali 10 urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 24.01.2017r. w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 - dla osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w godzinach przedpołudniowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2017, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

 

Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF.

Załączniki jak niżej

Załączniki
doc pobrano: 15 razy
rtf pobrano: 6 razy
pdf pobrano: 5 razy
PDF pobrano: 2 razy
doc pobrano: 7 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Skarżyński Artur
Dodano do BIP dnia: 2017-01-13 12:25:32