Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.
Data utworzenia
2021-11-26
Opis

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17 grudnia 2021 roku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wyrobek Magdalena
Dodano do BIP dnia: 2021-11-26 11:12:15