Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2021 r.
Data utworzenia
2021-01-14
Opis

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/192/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Lubartów w listopadzie 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły a wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w trakcie trwającego naboru.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie gazowe,
- pompy ciepła.

Termin składania wniosków: od 26 stycznia 2021 r. od godz. 7.30

                                                  do 20 grudnia 2021 r do godz. 15.30. 

Sposób składania wniosków: Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Przesyłany drogą elektroniczną wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przed jego wysłaniem.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia.

Zadania objęte dofinansowaniem w 2021 roku powinny zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 roku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Nogal Iwona
Dodano do BIP dnia: 2021-01-14 14:28:18