Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Numery kont bankowych
Data utworzenia
2012-01-22
Opis

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH NUMERACH KONT BANKOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW ZA 2021 ROK.

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW ZAWIADAMIA, ŻE OD 01.01.2021R. W CELU USPRAWNIENIA EWIDENCJI DOKONYWANYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, ŁACZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO DLA KAŻDEGO „PODATNIKA” (WŁAŚCICIELA, POSIADACZA, UŻYTKOWNIKA), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ ZOSTAŁ UTWORZONY W BANKU PKO BP S.A. ODDZIAŁ LUBARTÓW, INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO SŁUŻĄCY DO DOKONYWANIA WPŁAT Z WYŻEJ WYMIENIONYCH TYTUŁÓW.

NA DECYZJI WYMIAROWEJ (NAKAZIE PŁATNICZYM) NA ROK 2021 ZOSTANIE WSKAZANY INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

___________________________________________________________

WPŁATY DOTYCZĄCE: OPŁATY SKARBOWEJ, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, OPŁATY ADIACENCKIEJ, WYNAGRODZENIA ZA UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI POD LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

NALEŻY DOKONYWAĆ BEZGOTÓWKOWO NA NIŻEJ PODANY RACHUNEK:

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

GOTÓWKĄ W KASACH BANKU PKO BANK POLSKI SA

PRZY UL. LUBELSKIEJ 43 W LUBARTOWIE, BEZ DODATKOWYCH PROWIZJI.

__________________________________________________________

WPŁAT DEPOZYTÓW, WADIÓW I ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NA RACHUNEK:

96 1020 3147 0000 8402 0102 7978

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Dudziak Robert
Dodano do BIP dnia: 2012-01-22 17:09:47